Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Povodljivost

  • Nemogućnost sna

    Недостатак сна једна је од уобичајених појава код већине особа у многим друштвима света, који иако наизглед без дугорочних последица, ако дуже траје може изазвати одређена физичка, неуролошка и хормонална оштећења у организму. Према дужини трајања овај недостатак може бити хронични или акутни.[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi