Create issue ticket

8 Mogući Uzroci za Povraćanje u periodu odojčeta

 • Infekcija prouzrokovana Salmonelom

  Salmoneloza je simptomatska infekcija uzrokovana bakterijama tipa Salmonella. Najčešći simptomi su dijareja, groznica, grčevi u stomaku, i povraćanje. To se obično događa između 12 sati i 36 sati nakon izlaganja, i ovi simptomi traju od dva do sedam dana. Povremeno znatnija bolest može da rezultira dehidracijom. Stari,[…][sr.wikipedia.org]

 • Leighova bolest

  Прилог 3. СПИСАК РЕТКИХ БОЛЕСТИ 1. Sindrom Brugada 2. Eritropoetička porfirija 3. Sindrom Guillan Bare 4. Familijarni melanoma 5. Genetski uslovljen autizam 6. Tetralogija Fallot 7. Skleroderma 8. Transpozicija velikih krvnih sudova 9. Fokalna Distonija 10. Marfanov sindrom 11. Non Hodgkinov limfom 12. Retinitis pigmentoza 13.[…][pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Izovalerijska acidemija
 • Deficijencija ornitin transkarbamoilaze
 • Deficijencija Karbamoil-fosfat sintetaze
 • Hiperamonemija tip 3
 • Citrulinemija

  ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS (E00-E89) Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: E00-E07 SKYDLIAUKĖS FUNKCIJOS SUTRIKIMAI E09-E14 GLIUKOZĖS REGULIAVIMO SUTRIKIMAI IR CUKRINIS DIABETAS E15-E16 KITI GLIUKOZĖS REGULIAVIMO IR KASOS VIDAUS SEKRECIJOS FUNKCIJOS SUTRIKIMAI E20-E35 KITŲ ENDOKRININIŲ LIAUKŲ FUNKCIJŲ[…][ebook.vlk.lt]

 • Fenilketonurija

  Fenilketonurija je genetički poremećaj do kojeg dolazi usled nedostatka enzima fenilalanin hidroksilaze, koji je neophodan pri metaboliziranju amino kiseline fenilalanina u tirozin. Ovaj poremećaj vodi do moždanog oštećenja i progresivne mentalne retardacije, kao rezultat akumulacije fenilalanina. Prema svetskoj[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi