Create issue ticket

9 Mogući Uzroci za Pozitivan odgovor na lečenje

Prikaži rezulate na: Português

 • Disforično raspoloženje

  Važni parametri lečenje (dužina lečenja, doze, stopa odgovora na terapiju antidepresivima) uporedivi su sa onim kod depresivne epizode (APA, 2002).[sr.wikipedia.org] Tako je npr. pozitivni odgovor kod distimije na TCA, SSRI i moklobemid 2 do 3,75 puta veći u odnosu na placebo. [20] Antidepresivi novije generacije, zahvaljujući boljoj podnošljivosti[sr.wikipedia.org]

 • Anemija

  Skok retikulocita, do koga dolazi 4 do 7 dana od početka lečenja, je dobar pokazatelj pozitivnog odgovora na gvožđe, ali ovu analizu ima smisla raditi samo izuzetno, na primer[tirsova.rs] […] nakon 7 do 10 dana, kada u najvećem broju slučajeva već dolazi do malog porasta hemoglobina ili hematokrita, ili se, bar, lekar može uveriti da nema pogoršanja u odnosu na[tirsova.rs]

 • Anemija usled nedostatka gvožđa

  Skok retikulocita, do koga dolazi 4 do 7 dana od početka lečenja, je dobar pokazatelj pozitivnog odgovora na gvožđe, ali ovu analizu ima smisla raditi samo izuzetno, na primer[tirsova.rs] […] nakon 7 do 10 dana, kada u najvećem broju slučajeva već dolazi do malog porasta hemoglobina ili hematokrita, ili se, bar, lekar može uveriti da nema pogoršanja u odnosu na[tirsova.rs]

 • Juvenilni reumatoidni artritis

  Отприлике 1/3 до 1/4 одговориће на одговориће позитивно на лечење НСАИЛ, а уколико нема одговора на НСАИЛ после 4-6 недеља или уколико болесник развија перзистентни артритис[sr.wikipedia.org]

 • Deskvamativna intersticijalna pneumonija

  Pozitivan odgovor na terapiju metotreksatom opisivan je u brojnim studijama i varira 60 80% bolesnika.[docplayer.net] U slučaju da farmakoterapija nema uspeha u lečenju i/ili se neželjena dejstva ne mogu tolerisati, alternativni tretman je radioterapija (RT) CNS-a.[docplayer.net]

 • Mikroskopski poliangiitis

  Pozitivan odgovor na terapiju metotreksatom opisivan je u brojnim studijama i varira 60 80% bolesnika.[docplayer.net] U slučaju da farmakoterapija nema uspeha u lečenju i/ili se neželjena dejstva ne mogu tolerisati, alternativni tretman je radioterapija (RT) CNS-a.[docplayer.net]

 • Šizofrenija u detinjstvu

  Oko 30% pacijenata sa shizofrenijom nema pozitivan terapeutski odgovor na konvencionalne antipsihotike.[sr.iliveok.com] Lečenje šizofrenije sa antipsihotikom druge generacije Antipsihotici druge generacije djeluju blokiranjem dopamina i serotoninskih receptora (antagonisti receptora serotonin-dopamina[sr.iliveok.com]

 • Feohromocitom u detinjstvu

  Berodual se visoko preporučio među lekarima kao lek za kašalj kod dece i odraslih, dobio je 96% pozitivnih odgovora na forumima majki.[sr.greeleymedcare.com] Lek je jedan od retkih kombinovanih bronhodilatatora koji se koriste za lečenje suvog i opstruktivnog kašlja. Koji kašalj radi Berodual? Lek Berodual je bronhodilatator.[sr.greeleymedcare.com]

 • Diseminovana infekcija netipičnim mikobakterijama

  Pozitivan odgovor na terapiju metotreksatom opisivan je u brojnim studijama i varira 60 80% bolesnika.[docplayer.net] U slučaju da farmakoterapija nema uspeha u lečenju i/ili se neželjena dejstva ne mogu tolerisati, alternativni tretman je radioterapija (RT) CNS-a.[docplayer.net]

Dalji simptomi