Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Prevremeno starenje

  • Vernerov sindrom

    Вернеров синдром је веома редак, аутозомално-рецесивно наследан, поремећај развића човека. Најпрепознатиљивија карактеристика овог поремећаја је прерано старење. Вернеров синдром, више од других облика сегменталне прогерије, подсећа на „убрзано старење“. Зато што дели симптоме са прогеријом, Вернеров[…][sr.wikipedia.org]

  • Progerija
  • Daunov sindrom

    старење и др.Из свих тих разлога особе са овим синдромом живе у просеку дупло краће у односу на здраве особе.[sr.wikipedia.org] […] од 25-80; аномалије срца праћене у различитом степену аномалијама (ненормалностима) других органа, смањена отпорност према инфекцијама, повећан ризик за појаву леукемије, превремено[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi