Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Progerija

  • Kardiomiopatija
  • Vernerov sindrom

    Вернеров синдром, више од других облика сегменталне прогерије, подсећа на „убрзано старење“.[sr.wikipedia.org] Зато што дели симптоме са прогеријом, Вернеров синдром се често назива и прогероидни синдром.[sr.wikipedia.org] CS1 одржавање: Текст вишка (веза) О Вернеровом синдрому на серверу libero.it Сегментална прогерија ген WRN у бази података GenAge .[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi