Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Prominentne vene na rukama

Prikaži rezulate na: Português

  • Akutna masivna embolija pluća

    Plućna embolija označava začepljenje plućne arterije ili njenih manjih grana usled dislokacije krvnog ugruška (tromba) ili nekog drugog tela sa periferije, koje putem krvi dospeva u plućni krvotok i tu zapuši jednu od arterija. Emboliju mogu izazvati krvni ugrušci (trombi), masne kapljice, vazduh (gasovi), strana tela,[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi