Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Proređena fina kosa, Smanjena osetljivost na bol

Dalji simptomi