Create issue ticket

5 Mogući Uzroci za Puerperijum

 • Puerperijum

  . – autor poglavlja Prevremeni porođaj, Produžena i prenesena trudnoća i Puerperijum Urgentna stanja u ginekologiji i perinatologiji, Udžbenik iz ginekologije i akušerstva[ginekoloskanedelja.rs] Fizička aktivnost ima pozitivne efekte na sam tok trudnoće, porođaj, kao i puerperijum.[pansport.rs]

 • Poremećaj bazilarne arterije

  […] hematološki poremećaji ( nasljedne i stečene), antifosfolipidni sindrom, migrena, MELAS, vazospazam kod SAH, sistemska hipotenzija, konzumiranje alkohola, narkomanija, trudnoća i puerperijum[aqobakezowun.gq]

 • Povreda glave

  Posebna stanja organizma, mogu bitno da utiču na tok i ishod povreda, čineći ga osetljivijim na dejstvo raznih povrednih sredstava; Fiziološka stanja; menstruacija, trudnoća, puerperijum[sr.wikipedia.org]

 • Duboka venska tromboza

  Tromboza je zaživotno formiranje krvnog ugruška (tromba) unutar krvnih sudova cirkulacionog sistem, koja za posledicu ima opstrukciju (delimičnu ili potpunu) i poremećaj protoka krvi kroz napadnuti krvni sud. Postoje dva oblika tromboze, venska i arterijska tromboza. Nemački lekar Rudolf Virhov prvi je postavio[…][sr.wikipedia.org]

 • Primarni sklerozni holangitis

  ISSN God. 14, br. 6 (1975), str Tromboza sinus sagitalisa u puerperijumu / Nikola Maravić, Gabriela Rudić, Špiro Zrnić, Eden Feher // Jugoslovenska ginekologija i opstetricija[travelsdocbox.com]

Dalji simptomi