Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Rascep usne i/ili nepca

Prikaži rezulate na: Svenska

  • Klinefelterov sindrom

    Često je prisutan rascep nepca i usne, kod većine se slabo ili uopšte ne razviju očne jabučice. 3)Edvardsov sindrom, trizomija 18 hromozoma Javlja se kod novorođenčadi u učestalosti[promenaubrojuhromozoma.wordpress.com] Pacijenti sa ovim sindromom imaju brojne anomalije nervnog sistema, srčane mane, urogenitalne poremećaje, zaostaju u rastu i razvoju.[promenaubrojuhromozoma.wordpress.com]

  • Rascep nepca

    Rascep usne i nepca (oba defekta). Mikroforma (pukotina ili ožiljak). Unilateralni rascep (jedna strana usne i nepca). Bilateralni rascep (obe strane usne i nepca).[dzvranje.org] Postoji nekoliko komplikacija koje mogu da utiču na bebe i decu sa rascepom usne ili nepca.[dzvranje.org] Defekti i uslovi njihovog razvoja variraju u težini i stepenu sa varijacijama: Rascep usne (defektne usne). Rascep nepca (defekt nepce).[dzvranje.org]

  • Edvardsov sindrom

    Često je prisutan rascep nepca i usne, kod većine se slabo ili uopšte ne razviju očne jabučice. 3)Edvardsov sindrom, trizomija 18 hromozoma Javlja se kod novorođenčadi u učestalosti[promenaubrojuhromozoma.wordpress.com] Pacijenti sa ovim sindromom imaju brojne anomalije nervnog sistema, srčane mane, urogenitalne poremećaje, zaostaju u rastu i razvoju.[promenaubrojuhromozoma.wordpress.com]

Dalji simptomi