Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Rascep usne ili nepca

  • Rascep nepca

    Rascep usne i nepca (oba defekta). Mikroforma (pukotina ili ožiljak). Unilateralni rascep (jedna strana usne i nepca). Bilateralni rascep (obe strane usne i nepca).[dzvranje.org] Postoji nekoliko komplikacija koje mogu da utiču na bebe i decu sa rascepom usne ili nepca.[dzvranje.org] Šta je rascjep usne i rascjep nepca? Rascep nepca (rascjep nepca, rascjep usne, med.[dzvranje.org]

  • Klinefelterov sindrom

    Često je prisutan rascep nepca i usne, kod većine se slabo ili uopšte ne razviju očne jabučice. 3)Edvardsov sindrom, trizomija 18 hromozoma Javlja se kod novorođenčadi u učestalosti[promenaubrojuhromozoma.wordpress.com]

  • Edvardsov sindrom

    Često je prisutan rascep nepca i usne, kod većine se slabo ili uopšte ne razviju očne jabučice. 3)Edvardsov sindrom, trizomija 18 hromozoma Javlja se kod novorođenčadi u učestalosti[promenaubrojuhromozoma.wordpress.com]

Dalji simptomi