Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Ratni zarobljenici

  • Anemija usled nedostatka gvožđa
  • Ratni zarobljenici

    Поред општег нивоа заштите који је признат и осталим категоријама заштићених лица а која подразумева обавезу поштовања физичког и психичког интегритета, ратни заробљеници[sr.wikipedia.org] У случају покушаја бекства, ратни заробљеници могу бити само дисциплински кажњени док им за кривична дела извршена док су под овим статусом мора бити обезбеђен правичан и[sr.wikipedia.org] […] самих ратних заробљеника.[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi