Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Rekurentna bakterijska infekcija

  • Agamaglobulinemija povezana sa X hromozomom

    Конгенитална агамаглоулинемуја (Брутон) је урођени дефект хуморалног имунитета који се наслеђује везано за X хромозом. Реч је врло ретком обољењу и обољевају само мушкарци. Узрок је мутација гена на X хромозому услед чега је смањена активност ензима тирозин киназе. Овај ензим игра улогу у сазревању[…][sr.wikipedia.org]

  • Balanitis

    Ако је доказана бактеријска инфекција, може се применити бацитрацин.[sr.wikipedia.org] Код рекурентних случајевима 1 % пимекролимус крема може се применити уместо стероида, са стопом успешнпсти до 64%.[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi