Create issue ticket

20 Mogući Uzroci za Retov sindrom

Prikaži rezulate na: Română

 • Autistični poremećaj

  Najpoznatiji pervazivni poremećaji pored autizma su; Retov sindrom, dečji disintegrativni poremećaj, Aspergerov sindrom i nespecifični pervazivni razvojni poremećaj (engl.[sr.wikipedia.org]

 • Kongenitalna gluvoća

  Pulmonalni surfaktant, tip B Rak debelog creva Rak dojke Rezus faktor D Retinitis pigmentosa adRP10 Retinitis pigmentosa (RP) Retinitis pigmentosa, X-vezano Retinoblastom 1 Retov[ivf-embryo.gr] sindrom Retinošiza Recesivna gluvoća Rizomelična hondrodisplazija punctata Rotmund-Tomsonov sindrom Sanfilipov sindrom, tip A Sanfilipov sindrom, tip B Sindrom dugog QT intervala[ivf-embryo.gr]

 • Retov sindrom

  Рет удружење Србије Међународна асоцијација за Ретов синдром (на језику: енглески) Асоцијација за Ретов синдром у Великој Британији (на језику: енглески) Фондација за истраживање[sr.wikipedia.org] Neke od najpoznatijih retkih bolesti su sledeće: Fabrijeva, Gosseova, Batenova bolest, Retov sindrom, fenilketonurija, bulozna epidermoliza (deca "leptiri"), Morkio sindrom[subotica.info] Pulmonalni surfaktant, tip B Rak debelog creva Rak dojke Rezus faktor D Retinitis pigmentosa adRP10 Retinitis pigmentosa (RP) Retinitis pigmentosa, X-vezano Retinoblastom 1 Retov[ivf-embryo.gr]

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  Pulmonalni surfaktant, tip B Rak debelog creva Rak dojke Rezus faktor D Retinitis pigmentosa adRP10 Retinitis pigmentosa (RP) Retinitis pigmentosa, X-vezano Retinoblastom 1 Retov[ivf-embryo.gr] sindrom Retinošiza Recesivna gluvoća Rizomelična hondrodisplazija punctata Rotmund-Tomsonov sindrom Sanfilipov sindrom, tip A Sanfilipov sindrom, tip B Sindrom dugog QT intervala[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  Pulmonalni surfaktant, tip B Rak debelog creva Rak dojke Rezus faktor D Retinitis pigmentosa adRP10 Retinitis pigmentosa (RP) Retinitis pigmentosa, X-vezano Retinoblastom 1 Retov[ivf-embryo.gr] sindrom Retinošiza Recesivna gluvoća Rizomelična hondrodisplazija punctata Rotmund-Tomsonov sindrom Sanfilipov sindrom, tip A Sanfilipov sindrom, tip B Sindrom dugog QT intervala[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna neutropenija

  Pulmonalni surfaktant, tip B Rak debelog creva Rak dojke Rezus faktor D Retinitis pigmentosa adRP10 Retinitis pigmentosa (RP) Retinitis pigmentosa, X-vezano Retinoblastom 1 Retov[ivf-embryo.gr] sindrom Retinošiza Recesivna gluvoća Rizomelična hondrodisplazija punctata Rotmund-Tomsonov sindrom Sanfilipov sindrom, tip A Sanfilipov sindrom, tip B Sindrom dugog QT intervala[ivf-embryo.gr]

 • Optička atrofija

  Pulmonalni surfaktant, tip B Rak debelog creva Rak dojke Rezus faktor D Retinitis pigmentosa adRP10 Retinitis pigmentosa (RP) Retinitis pigmentosa, X-vezano Retinoblastom 1 Retov[ivf-embryo.gr] sindrom Retinošiza Recesivna gluvoća Rizomelična hondrodisplazija punctata Rotmund-Tomsonov sindrom Sanfilipov sindrom, tip A Sanfilipov sindrom, tip B Sindrom dugog QT intervala[ivf-embryo.gr]

 • Citrulinemija tip 2

  Pulmonalni surfaktant, tip B Rak debelog creva Rak dojke Rezus faktor D Retinitis pigmentosa adRP10 Retinitis pigmentosa (RP) Retinitis pigmentosa, X-vezano Retinoblastom 1 Retov[ivf-embryo.gr] sindrom Retinošiza Recesivna gluvoća Rizomelična hondrodisplazija punctata Rotmund-Tomsonov sindrom Sanfilipov sindrom, tip A Sanfilipov sindrom, tip B Sindrom dugog QT intervala[ivf-embryo.gr]

 • Deficijencija karnitina

  Pulmonalni surfaktant, tip B Rak debelog creva Rak dojke Rezus faktor D Retinitis pigmentosa adRP10 Retinitis pigmentosa (RP) Retinitis pigmentosa, X-vezano Retinoblastom 1 Retov[ivf-embryo.gr] sindrom Retinošiza Recesivna gluvoća Rizomelična hondrodisplazija punctata Rotmund-Tomsonov sindrom Sanfilipov sindrom, tip A Sanfilipov sindrom, tip B Sindrom dugog QT intervala[ivf-embryo.gr]

 • Hereditarna deficijencija antitrombina tipa 2

  Pulmonalni surfaktant, tip B Rak debelog creva Rak dojke Rezus faktor D Retinitis pigmentosa adRP10 Retinitis pigmentosa (RP) Retinitis pigmentosa, X-vezano Retinoblastom 1 Retov[ivf-embryo.gr] sindrom Retinošiza Recesivna gluvoća Rizomelična hondrodisplazija punctata Rotmund-Tomsonov sindrom Sanfilipov sindrom, tip A Sanfilipov sindrom, tip B Sindrom dugog QT intervala[ivf-embryo.gr]

Dalji simptomi