Create issue ticket

11 Mogući Uzroci za Retroperitonealna fibroza

Prikaži rezulate na: Română

 • Retroperitonealna fibroza povezana sa IgG4

  fibroza (RPF) predstavlja hronični patološki proces koji karakteriše fibroza koja obuhvata i pritiska ureter i velike krvne sudove u retroperitonealnom prostoru.[scindeks.ceon.rs] fibroza - rezultati lečenja 15 bolesnika a Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd b Urological Clinic, Clinical Center of Serbia, Belgrade c Urological Clinic[scindeks.ceon.rs] […] citati u Google Scholaru: [ ] posete u poslednjih 30 dana: 30 preuzimanja u poslednjih 30 dana: 0 Vojnosanitetski pregled 2015, vol. 72, br. 10, str. 928-931 Idiopatska retroperitonealna[scindeks.ceon.rs]

 • Primarni sklerozni holangitis

  Uzrok primarnog sklerozirajućeg holangitisa nije poznat. U primarnoj sklerotični holangitisa svi delovi bilijarnog stabla mogu biti uključeni u hronična zapaljenja sa razvojem fibroze, rezultirajući obliteracijom žučnih puteva i eventualno bilijarne ciroze. Uključivanje različitih sekcija bilijarnog trakta nije isto. Bolest[…][sr.iliveok.com]

 • Retroperitonealna fibroza

  "Urologija je nacionalno liderstvo" Povezani članci Retroperitonealna fibroza (ormondova bolest) Ormondova bolest (retroperitonealna fibroza) šta je to, tretman, ishrana Ormondova[kako.rabotavnete.com] Tipično, retroperitonealna fibroza počinje u retroperitonealnom tkivu koji okružuje iliakove sudove, u tački njihovog preseka sa ureterom (nivo L4-L5).[kako.rabotavnete.com] Idiopatska retroperitonealna fibroza je često podložna lečenju glukokortikoidima i (ili) dodatnim imunosupresivnim lekovima.[kako.rabotavnete.com]

 • Familijarna mediteranska groznica

  Description: Henoch-Sch nlein purpura-naj e i vaskulitis kod dece Brankica Spasojevi -Dimitrijeva i sar. Internacionalna ... – PowerPoint PPT presentation Number of Views: 229 Avg rating: 3.0/5.0 Slides: 31 Learn more at: Category: less Transcript and Presenter's Notes Title: Henoch-Sch 1 Henoch-Schönlein[…][powershow.com]

 • Hronična insuficijencija bubrega

  Hronična bubrežna insuficijencija (HBI) je sindrom koji nastaje kao posledica postepenog, progresivnog i ireverzibilnog smanjenja glomerulske filtracije bubrega do konačnog stadijuma uremije. Karakteriše se zadržavanjem uremijskih toksina ( ureje, kreatinina, mokraćne kiseline, fenola, indola i dr), nastalih uglavnom[…][sr.wikipedia.org]

 • Bol u donjim leđima

  Lumbago (bol u krstima, engl. low back pain - LBP) je čest poremećaj koji zahvata mišiće i kosti leđa. On obuhvata oko 40% ljudi u nekom delu njihovog života. Lumbago se može klasifikovati po trajanju, kao akutni (bol koji traje manje od 6 nedelja), subhronični (6 do 12 nedelja), ili hronični (više od 12 nedelja). Ovo[…][sr.wikipedia.org]

 • Pleuritis
 • Bubrežna insuficijencija

  Hronična bubrežna insuficijencija (HBI) je sindrom koji nastaje kao posledica postepenog, progresivnog i ireverzibilnog smanjenja glomerulske filtracije bubrega do konačnog stadijuma uremije. Karakteriše se zadržavanjem uremijskih toksina ( ureje, kreatinina, mokraćne kiseline, fenola, indola i dr), nastalih uglavnom[…][sr.wikipedia.org]

 • Edem

  Edem (oedema, otok) je nenormalno nakupljanje tečnosti u unutarstaničnim i međućelijskim prostorima i telesnim šupljinama, zbog čega edematozna tkiva i organi postaju vlažni i nabreknu. Tečnost se može nakupljati i u ćelijama, što rezultuje u bubrenju ćelija. Edem nastaje zbog poremećenih odnosa između[…][sr.wikipedia.org]

 • Nokturija

  Ноктурија е "будење ноќе заради мокрење", не се одредува бројот на ноќни мокрења. Ноктурија е ако ноќе се измокри 30% или повеќе од вкупно измокрената урина за 24 часа. Проблемот е сериозен, особено ако е почесто од два пати преку ноќ. Не е грешка да се каже Никтурија (grč. nyx) или Ноктурија (lat.[…][promedika.com.mk]

Dalji simptomi