Create issue ticket

13 Mogući Uzroci za Schmidtov sindrom

Prikaži rezulate na: Română

 • Meigs sindrom

  S.) sindrom ; Rotor Rotorjev sindrom ; Schmidt (A.) avtoimunski poliglandularni sindrom tipa 2 ; Schmidt (M. B.) Schmidtov (M.[termania.net] Robinov (P.) sindrom ; Rokitansky-Küster-Hauser Rokitansky-Küster-Hauserjev sindrom ; Rothmund-Thomson (M. S.) Rothmund-Thomsonov (M.[termania.net] B.) sindrom ; Selye splošni adaptacijski sindrom ; Sheehan Sheehanov sindrom ; Shy-Drager Shy-Dragerjev sindrom ; siccum Sjögrenov (H. S.[termania.net]

 • Hiponatremija

  Hiponatrijemija je poremećaj elektrolita koji karakteriše snižena koncentracija natrijuma u krvi čoveka. Hiponatremija se definiše i kao stanje kada je nivo natrijuma u serumu manji od 135 mEq/l. Ona je najčešći elektrolitni disbalans kod bolnički lečenih bolesnika i udružen je sa različitim oboljenjima i hirurškim[…][sr.wikipedia.org]

 • Ortostatska hipotenzija
 • Diabetes Melitus

  Bolest je hronična, radi se o sistemskom poremećaju metabolizma koji karakteriše trajno povišeni nivo šećera u krvi. Danas je to najčešće endokrinološko oboljenje i u stalnom je porastu, naročito u razvijenim zemljama. Uslovljena je i genetskim faktorom o čemu svjedoči broj oboljelih u različitim etničkim[…][dzgradiska.com]

 • Nelsonov sindrom

  S.) sindrom ; Rotor Rotorjev sindrom ; Schmidt (A.) avtoimunski poliglandularni sindrom tipa 2 ; Schmidt (M. B.) Schmidtov (M.[termania.net] Robinov (P.) sindrom ; Rokitansky-Küster-Hauser Rokitansky-Küster-Hauserjev sindrom ; Rothmund-Thomson (M. S.) Rothmund-Thomsonov (M.[termania.net] B.) sindrom ; Selye splošni adaptacijski sindrom ; Sheehan Sheehanov sindrom ; Shy-Drager Shy-Dragerjev sindrom ; siccum Sjögrenov (H. S.[termania.net]

 • Hašimoto tireoiditis

  (E00-E35) - Endokrine bolesti (E00-E07) - Bolesti štitnjače E00 Prirođeni sindrom manjka joda E00.0 Prirođeni sindrom manjka, joda, neurološki tip E00.1 Prirođeni sindrom manjka joda, miksedematozni tip E00.2 Prirođeni sindrom manjka joda, mještoviti tip E00.9 Prirođeni sindrom manjka joda, nespecificiran E01[…][hr.wikipedia.org]

 • Dijabetes melitus tip 1
 • Hipotenzija

  Hipotenzija u medicini i fiziologiji označava pritisak ispod normalnog. Hipotenzija se pojavljuje na primer kod mišićnog tonusa, likvora (cerebralna h.), intraokularnog pritiska ili kod krvnog pritiska. Nizak krvni pritisak se definiše kao vrednost krvnog pritiska koja je niža od normalno očekivane za pojedinu osobu u[…][sr.wikipedia.org]

 • Plummer-Vinson sindrom

  S.) sindrom ; Rotor Rotorjev sindrom ; Schmidt (A.) avtoimunski poliglandularni sindrom tipa 2 ; Schmidt (M. B.) Schmidtov (M.[termania.net] Robinov (P.) sindrom ; Rokitansky-Küster-Hauser Rokitansky-Küster-Hauserjev sindrom ; Rothmund-Thomson (M. S.) Rothmund-Thomsonov (M.[termania.net] B.) sindrom ; Selye splošni adaptacijski sindrom ; Sheehan Sheehanov sindrom ; Shy-Drager Shy-Dragerjev sindrom ; siccum Sjögrenov (H. S.[termania.net]

 • Megaloblastna anemija

  Крвта е витално важна течност во организмот која извршува многубројни функции. Таа се состои од крвна плазма и крвни клетки (еритроцити, леукоцити и тромбоцити). Една од најважните функции на крвта е транспортот на кислород од белите дробови до ткивата. Тоа се остварува благодарение на еритроцитите,[…][skopjeinfo.mk]

Dalji simptomi