Create issue ticket

13 Mogući Uzroci za Septički šok

 • Akutni cistitis

  Ретко се ИМП јавља и као локална септичка реакција или као смтоносни септички шок, због ендотоксемије, које готово увек прате поремаћаји у имунском систему или хроничне болести[sr.wikipedia.org]

 • Infekcija urinarnog trakta

  Ретко се ИМП јавља и као локална септичка реакција или као смтоносни септички шок, због ендотоксемије, које готово увек прате поремаћаји у имунском систему или хроничне болести[sr.wikipedia.org]

 • Sepsa

  Последице су септички шок, слабљење функције органа и смрт“.[sr.wikipedia.org] Код класичне сепсе учесталост је до 40% а код септичког шока 60%.[sr.wikipedia.org] Септички шокСепсом индукована хипотензија која траје упркос одговарајућој надокнади течности, дефинише се као септички шок.[sr.wikipedia.org]

 • Akutni pijelonefritis
 • Pneumokokna pneumonija
 • Septikemija
 • Bakterijska upala pluća
 • Ascedentni holangitis
 • Baterijski artritis
 • Septički šok

  Према статистикама многих земаља око 40% септикемија прелази у септички шок.[sr.wikipedia.org] Рано дијагностиковање и лечење у септичком шоку повећава стопу преживљавања болесника.[sr.wikipedia.org] Септички шок се дефинише као сепсом индукована хипотензија која траје упркос одговарајућој надокнади течности.[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi