Create issue ticket

47 Mogući Uzroci za Septički šok

 • Akutni cistitis

  Ретко се ИМП јавља и као локална септичка реакција или као смтоносни септички шок, због ендотоксемије, које готово увек прате поремаћаји у имунском систему или хроничне болести[sr.wikipedia.org] Retko se IMP javlja i kao lokalna septička reakcija ili kao smtonosni septički šok, zbog endotoksemije, koje gotovo uvek prate poremaćaji u imunskom sistemu ili hronične bolesti[sr.wikipedia.org]

 • Cistitis

  Retko se IMP javlja i kao lokalna septička reakcija ili kao smtonosni septički šok, zbog endotoksemije, koje gotovo uvek prate poremaćaji u imunskom sistemu ili hronične bolesti[sr.wikipedia.org]

 • Akutni pijelonefritis

  Retko se IMP javlja i kao lokalna septička reakcija ili kao smtonosni septički šok, zbog endotoksemije, koje gotovo uvek prate poremaćaji u imunskom sistemu ili hronične bolesti[sr.wikipedia.org]

 • Infekcija urinarnog trakta

  Ретко се ИМП јавља и као локална септичка реакција или као смтоносни септички шок, због ендотоксемије, које готово увек прате поремаћаји у имунском систему или хроничне болести[sr.wikipedia.org]

 • Septikemija

  Septički šok Sepsom indukovana hipotenzija koja traje uprkos odgovarajućoj nadoknadi tečnosti, definiše se kao septički šok.[sr.wikipedia.org] Posledice su septički šok, slabljenje funkcije organa i smrt“. [1] Primarni znaci zapaljenske reakcije u septičkom šoku uključuju vazodilataciju, povećanu mikrovaskularnu[sr.wikipedia.org] Kod klasične sepse učestalost je do 40% a kod septičkog šoka 60%.[sr.wikipedia.org]

 • Sepsa

  Čak 30 do 70 odsto ljudi sa septičkim šokom umre, a sa svakim satom odlaganja početka lečenja septičnog šoka primenom antibiotika, smrtnost raste za oko 10 odsto.[politika.co.rs] Последице су септички шок, слабљење функције органа и смрт“.[sr.wikipedia.org] Upravo zato kod pacijenata sa teškom sepsom ili septičkim šokom nema prostora za grešku u izboru terapije i presudno je napraviti pravi početni izbor antimikrobne terapije[politika.co.rs]

 • Infekcija gornjeg urinarnog trakta

  Retko se IMP javlja i kao lokalna septička reakcija ili kao smtonosni septički šok, zbog endotoksemije, koje gotovo uvek prate poremaćaji u imunskom sistemu ili hronične bolesti[sr.wikipedia.org]

 • Pneumokokna pneumonija

  Presentation on theme: "Antibiotici u lečenju infekcija donjih delova respiratornog trakta"— Presentation transcript: 1 Antibiotici u lečenju infekcija donjih delova respiratornog trakta Mr sci med Katarina Milošević Dani univerzitetske dečje klinike Beograd 2 Odbrambeni mehanizmi pluća U toku dana, kroz disajne[…][slideplayer.com]

 • Sepsa prouzrokovan Pseudomonas bakterijom

  Septički šok Sepsom indukovana hipotenzija koja traje uprkos odgovarajućoj nadoknadi tečnosti, definiše se kao septički šok.[sr.wikipedia.org] Posledice su septički šok, slabljenje funkcije organa i smrt“. [1] Primarni znaci zapaljenske reakcije u septičkom šoku uključuju vazodilataciju, povećanu mikrovaskularnu[sr.wikipedia.org] Kod klasične sepse učestalost je do 40% a kod septičkog šoka 60%.[sr.wikipedia.org]

 • Sepsa kod nedonoščadi

  Posledice septičkog šoka, su slabljenje funkcije organa i smrt.[sr.wikipedia.org] Endotoksinski šok [ uredi ] Endotoksinski šok je posebna vrsta septičkog šoka, koja nastaje kod; „vezanih creva“ ( ileusa ), koje prati prekid protoka krvi, nakon čega nastaju[sr.wikipedia.org] Predisponirajući faktori [ uredi ] Prema statistikama mnogih zemalja oko 40% septikemija prelazi u septički šok.[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi