Create issue ticket

12 Mogući Uzroci za Sindaktilija

 • Kontuzija

  .- deformitet glave i lica (nos, uši i dr.) 2 - deformitet zida grudnog koša i dojki 2 - deformitet gornjih i donjih ekstremiteta (sindaktilija, polidaktilija, aniotičke bride[otukary.eu5.net]

 • Polidaktilija

  Generalno, centralna polidaktilija je povezana sa sindaktilijom (tj. Kada su prsti spojeni) i predstavlja klinički znak genetskog sindroma.[sr.fashionbeautytopics.com] […] poremećajem kao i roditelji 25%dece su dominantni homozigoti(AA) •Autozomno-dominantno se nasleđuju: -beli pramen kose -sposobnost uvrtanja jezika -odvojena ušna resica -sindaktilija[biologijazasrednjoskolce.wordpress.com] Poremećaji šake – brahidaktilija (kratkoprstost), polidaktilija (višak prstiju), sindaktilija (srasli prsti). 6.[analizafilograma.wordpress.com]

 • Sindaktilija

  Sindaktilija blaga deluju kaoTipično, nakon 2 godine.[sr.mymedinform.com] Šta je Sindaktilija Sindaktilija je fuzija dva ili više prstiju ili, rijetko, stopala.[sr.ladysfashionstyle.com] Sindaktilija - Fusion prsti, obično urođena, ali može biti izazvan post-traumatski ili ožiljaka formirana nakon rekonstrukcije sa prenosom peraja.[kako.rabotavnete.com]

 • Hipertelorizam

  KONGENITALNE ANOMALIJE  Hipertelorizam;  Loše modelirane ušne školjke;  Hipoplastična mandibula ;  Brazda ispred četiri prsta;  Sindaktilija; a: Kongenitalna katarakt[sputtr.com]

 • Fankonijev sindrom

  Прилог 3. СПИСАК РЕТКИХ БОЛЕСТИ 1. Sindrom Brugada 2. Eritropoetička porfirija 3. Sindrom Guillan Bare 4. Familijarni melanoma 5. Genetski uslovljen autizam 6. Tetralogija Fallot 7. Skleroderma 8. Transpozicija velikih krvnih sudova 9. Fokalna Distonija 10. Marfanov sindrom 11. Non Hodgkinov limfom 12. Retinitis pigmentoza 13.[…][pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Autozomno-dominantna Osteopetroza Tip 2

  […] determinisane autozomno-dominantnim genima [ uredi ] Autozomno- dominantno se nasleđuju sledeće bolesti čoveka : polidaktilija – šestoprstost; brahidaktilija – skraćeni prsti sindaktilija[sr.wikipedia.org]

 • Autozomno-recesivna Osteopetroza 7

  […] determinisane autozomno-dominantnim genima [ uredi ] Autozomno- dominantno se nasleđuju sledeće bolesti čoveka : polidaktilija – šestoprstost; brahidaktilija – skraćeni prsti sindaktilija[sr.wikipedia.org]

 • Edvardsov sindrom

  Prisutni su hipoplastični nokti, sindaktilija, izbačena peta, kriptorhizam, kratak sternum (grudna kost), malformacije gastrointestinalnog trakta, kardiovaskularnog sistema[autozomopatije.blogspot.com]

 • Kongenitalna anomalija oka

  […] zenično membrane hipoplazijom malim nosem i nozdrve, smanjujući i skraćivanje palpebralni pukotinu, telekantus, epicanthus Rare obrve hipoplazijom gleđi camptodactili ili Sindaktilija[sr.iliveok.com]

 • Rascep nepca

  Prema lokalizaciji one uključuju: Na gornjim ekstreimitetima; sindaktiliju, displaziju falange, polidaktiliju, klinodaktiliju, hiperekstenzibilnost zglobova i oligodaktiliju[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi