Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Sindrom zaključanog čoveka

Prikaži rezulate na: Română

  • Hiponatremija

    Hiponatrijemija je poremećaj elektrolita koji karakteriše snižena koncentracija natrijuma u krvi čoveka. Hiponatremija se definiše i kao stanje kada je nivo natrijuma u serumu manji od 135 mEq/l. Ona je najčešći elektrolitni disbalans kod bolnički lečenih bolesnika i udružen je sa različitim oboljenjima i hirurškim[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi