Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Sinkopa izazvana fizičkom aktivnošću

  • Kateholaminergička polimorfna ventrikularna tahikardija 5
  • Sinkopa

    Синкопа која се јавља при физичкој активности или је повезана са лупањем срца указује на могући кардиогени узрок. Кардиогена синкопа се јавља из два главна разлога.[sr.wikipedia.org] Амбулаторно праћење крвног притиска може открити епизоде медикаментима изазване ортостатске хипотензије.[sr.wikipedia.org] За дијагнозу је најважније документовање нежељених фармаколошких ефеката који могу довести до синкопе (брадикардија или ортостатска хипотензија) или прекид употребе одређеног[sr.wikipedia.org]

  • Sinkopa karotidnog sinusa

    Kardiogena sinkopa [ uredi ] Sinkopa koja se javlja pri fizičkoj aktivnosti ili je povezana sa lupanjem srca ukazuje na mogući kardiogeni uzrok.[sr.wikipedia.org] Ambulatorno praćenje krvnog pritiska može otkriti epizode medikamentima izazvane ortostatske hipotenzije.[sr.wikipedia.org] Za dijagnozu je najvažnije dokumentovanje neželjenih farmakoloških efekata koji mogu dovesti do sinkope (bradikardija ili ortostatska hipotenzija) ili prekid upotrebe određenog[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi