Create issue ticket

8 Mogući Uzroci za Sinovijalni sarkom

Prikaži rezulate na: Deutsch

 • Pleuropulmonarni blastom

  sarkom -Sarkom intime plućnih arterija -Plućni mešoviti sarkom sa EWSR1-CERB1 translokacijom -Mioepitelijalni tumori: -Mioepitelioma -Mioepitelijalni karcinom Limfohistiocitni[healthdocbox.com] […] kongenitalni miofibroblastični tumor 24 39 -Difuzna plućna limfangiolejomiomatoza -Inflamatorni miofibroblastni tumor -Epiteloidni hemangioendoteliom -Pleuropulmonalni blastom -Sinovijalni[healthdocbox.com]

 • Liposarkom

  STS obuhvataju preko 50 histoloških podtipova, od kojih su, kod odraslih, najčešći maligni fibrozni histiocitom (28%), liposarkom (15%), lejomiosarkom (12%), sinovijalni sarkom[tmg.org.rs]

 • Bronhioloalveolarni karcinom

  sarkom -Sarkom intime plućnih arterija -Plućni mešoviti sarkom sa EWSR1-CERB1 translokacijom -Mioepitelijalni tumori: -Mioepitelioma -Mioepitelijalni karcinom Limfohistiocitni[healthdocbox.com] […] kongenitalni miofibroblastični tumor 24 39 -Difuzna plućna limfangiolejomiomatoza -Inflamatorni miofibroblastni tumor -Epiteloidni hemangioendoteliom -Pleuropulmonalni blastom -Sinovijalni[healthdocbox.com]

 • Sarkom mekog tkiva u detinjstvu

  […] neuroektodermalni tumor (PPNEO); sinovijalni sarkom; maligni periferni svanom (tumor nervnih membrana); fibromatoza; nediferencirani sarkom je grupa tumora čije je teško podvrgnuti[sr.canebayprimarycare.com] Kod dece nakon porođaja možete se sresti do 21 godine sledećih tipova tumora: rabdomiosarkom (RMS) - u 57%; Eving ekstangularni sarkom ili ekstraosalni sarkom (PPNEO) - u[sr.canebayprimarycare.com] Takođe postoji i vrsta, kao što je alveolarni sarkom - maligni tumor u plućima, pogađajući uglavnom decu.[sr.canebayprimarycare.com]

 • Sarkom mekog tkiva

  […] neuroektodermalni tumor (PPNEO); sinovijalni sarkom; maligni periferni svanom (tumor nervnih membrana); fibromatoza; nediferencirani sarkom je grupa tumora čije je teško podvrgnuti[sr.zdravinfo.org] Kod dece nakon porođaja možete se sresti do 21 godine sledećih tipova tumora: rabdomiosarkom (RMS) - u 57%; Eving ekstangularni sarkom ili ekstraosalni sarkom (PPNEO) - u[sr.canebayprimarycare.com] Postoji preko 50 različitih histološke vrste, ali najčešći su liposarkom, maligni fibrozni histiocitom, sinovijalni sarkom, fibrosarkom i leiomiosarkoma.[sr.nourishedtohealth.com]

 • Juingov sarkom

  STS obuhvataju preko 50 histoloških podtipova, od kojih su, kod odraslih, najčešći maligni fibrozni histiocitom (28%), liposarkom (15%), lejomiosarkom (12%), sinovijalni sarkom[tmg.org.rs]

 • Vernerov sindrom

  […] histiocitom, liposarkom, malignog hemangiopericitom, maligni švanom, maligni mezenhimoma, sinovijalnoj sarkom i rabdomiosarkom.[sr.canebayprimarycare.com] ; липосарком; неурофибросарцома; синовијални сарком; неурогенски сарком; саркоми унутрашњих органа (бешике, плућа итд.); лимфосарком; лимфангиосарком рабдомиосарком, итд.[sr.canebayprimarycare.com] Kod dece nakon porođaja možete se sresti do 21 godine sledećih tipova tumora: rabdomiosarkom (RMS) - u 57%; Eving ekstangularni sarkom ili ekstraosalni sarkom (PPNEO) - u[sr.canebayprimarycare.com]

 • Periodični sindrom vezan za faktor nekroze tumora 1

  sarkom -Sarkom intime plućnih arterija -Plućni mešoviti sarkom sa EWSR1-CERB1 translokacijom -Mioepitelijalni tumori: -Mioepitelioma -Mioepitelijalni karcinom Limfohistiocitni[healthdocbox.com] […] kongenitalni miofibroblastični tumor 24 39 -Difuzna plućna limfangiolejomiomatoza -Inflamatorni miofibroblastni tumor -Epiteloidni hemangioendoteliom -Pleuropulmonalni blastom -Sinovijalni[healthdocbox.com]

Dalji simptomi