Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Široke obrve

  • Sindaktilija

    – razdvojene obrve – kratak i širok nos – bez rupice u bradi (u kosti)…… — da bi dete obolelo od autozomno-recesivnog oboljenja oba roditelja moraju da imaju bar po jedan[biologijazts.wordpress.com] , kratak i širok nos, bez rupice na bradi… 3)Dominantno nasleđivanje vezano za H hromozome: Dominantne mutacije na H hromozomu su veoma retke i žene oboljevaju češće od muškaraca[biologijawordpress.wordpress.com] […] neosetljivost na fenil-tiokarbamid (PTC); – Nesposobnost uvrtanja jezika – Beli pramen kose kod žena; – vezan ušni režanj; – odsustvo maljavosti na drugom članku prstiju – retke obrve[biologijazts.wordpress.com]

  • Polidaktilija

    – razdvojene obrve – kratak i širok nos – bez rupice u bradi (u kosti)…… — da bi dete obolelo od autozomno-recesivnog oboljenja oba roditelja moraju da imaju bar po jedan[biologijazts.wordpress.com] […] neosetljivost na fenil-tiokarbamid (PTC); – Nesposobnost uvrtanja jezika – Beli pramen kose kod žena; – vezan ušni režanj; – odsustvo maljavosti na drugom članku prstiju – retke obrve[biologijazts.wordpress.com]

  • Angelmanov sindrom

    Razlika - obrve u obliku luka, obrnuti bočni deo donjeg očnog kapaka, široko postavljeni očevi, duga oka sa dugim debljim trepavicama.[sr.iliveok.com]

Dalji simptomi