Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Situs inversus

Prikaži rezulate na: English

  • Hronična opstruktivna bolest pluća

    Мање значајни фактори ризика су: недостатка α1 Антитрипсина, Картагенеров синдром: situs inversus, бронхиеказије, инфертилитет.[sr.wikipedia.org]

  • Situs inversus

    Situs inversus, situs transversus или situs oppositus предстваља промену положаја телесних органа, инверзија као лик у огледалу.[sr.wikipedia.org] Сматра се да се ради о спорадичној мутацији гена и веома ретко situs inversus може бити наследно стање.[sr.wikipedia.org] Situs inversus, приступ 30. август 2010. на основу дозволе. Популарни медицински лексикон, треће допуњено издање, Новинарско издавачко предузеће, Загреб 1956.[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi