Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Šizofrenija u detinjstvu

  • Autistični poremećaj

    Autizam je vrlo složeni poremećaj u razvoju mozga, koji karakteriše slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Autizam je poremećaj u mnogim delovima mozga, ali se ne može sa punom sigurnošću dokazati kako oni ostvaruju svoj uticaj na sveukupno ponašanje[…][sr.wikipedia.org]

  • Šizofrenija u detinjstvu

    Najteži tip šizofrenije u detinjstvu je oligofrenforma.[sr.ze-signon.com] Šizofrenija u detinjstvu drugačije od odraslih.[sr.exitdep.com] Simptomi šizofrenije u detinjstvu su isti kao kod odraslih, ali dijagnoza može biti teška.[srp.doctorsask.com]

  • Psihoza

    Psihoza Sinonimi Psihotički slom Van Gogova Zvezdana noć, iz 1889, prikazuje promene svetla i boja koje se mogu javiti kod psihoze. [1] [2] [3] Specijalnosti Psihijatrija, psihologija [4] Simptomi Lažna uverenja, viđenje ili slušanje stvari koje drugi ne vide ili čuju, nepovezan govor [5] Komplikacije Samopovređivanje,[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi