Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Slabost mišića donjih ekstremiteta

  • Bolest skladištenja glikogena Tip 2

    Šematski 2-D presečni pogled na glikogen. Protein u jezgru, glukogenin, je okružen granama od glukoznih jedinica. Cela globularna granula može da sadrži aproksimativno 30.000 glukoznih jedinica. [1] Glikogen je polisaharid i polimer glukoze koji predstavlja primarnu skladišnu formu ugljenih hidrata kod kičmenjaka.[…][sr.wikipedia.org]

  • Periferna vaskularna bolest

    […] udova Bol, ( klaudikacioni intermitentni - hramanje), slabost, utrnolst i grčevi u mišićima u jednom ili oba obolela ekstremiteta, u početku samo u toku hodanja a kasnije[sr.wikipedia.org] […] klaudikacija-hramanje), Treća faza - bol u toku mirovanja (ostale vrste bola), Četvrta faza - izumiranje tkiva ( gangrena ) Klinička slika [ uredi ] Periferna vaskularna bolest donjih[sr.wikipedia.org]

  • Sarkom mekog tkiva u detinjstvu

    , povreda kičmene moždine, slabost mišića, odloženi refleksi, paraliza; sudovi - respiratorna insuficijencija, ispuštanje krvi sa flegmom.[sr.naturalchoiceshealthcenter.com] Simptomi raka kostiju imaju neke specifičnosti u zavisnosti od mesta lezije: donji ekstremiteti i karlice (na primer, Evingov sarkom ilium) - hromost; pršljenovi - radikulopatija[sr.naturalchoiceshealthcenter.com]

Dalji simptomi