Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Smanjen aldosteron

  • Edem

    Ciroza može biti odgovorna i za povećano izlučivanje aldosterona, povećavajući zadržavanje vode u organizmu.[sr.wikipedia.org] Smanjeno stvaranje belančevina može biti i posledica malnutricije ili gladovanja; povećana osmotska napetost u intersticijskoj tečnosti.[sr.wikipedia.org] Niski nivo serumskih proteina može biti i posledica njihovog smanjenog stvaranja, kao što se to može videti kod bolesnika sa cirozom jetre, gde je direktno pogođena sinteza[sr.wikipedia.org]

  • Hipovolemija

    U plućima povećan tonus simaptikusa izaziva tahipneju ( ubrzano disanje ), a u bubrezima vazokonstrikciju sa smanjenim protokom krvi.[sr.wikipedia.org] Impulsi dolaze iz jukstaglomerularnog aparata, koji oslobađa renin, usled čega se stvara angiotenzin 1 i 2, a oni dalje stimulišu oslobađanje aldosterona.[sr.wikipedia.org]

  • Periorbitalni edem

    Ciroza može biti odgovorna i za povećano izlučivanje aldosterona, povećavajući zadržavanje vode u organizmu.[sr.wikipedia.org] Smanjeno stvaranje belančevina može biti i posledica malnutricije ili gladovanja; povećana osmotska napetost u intersticijskoj tečnosti.[sr.wikipedia.org] Niski nivo serumskih proteina može biti i posledica njihovog smanjenog stvaranja, kao što se to može videti kod bolesnika sa cirozom jetre, gde je direktno pogođena sinteza[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi