Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Smanjen faktor IX

Prikaži rezulate na: Deutsch

  • Hemofilija

    Код хемофилије А је смањена концентрација фактора коагулације VIII (антихемофилни глобулин А), а код хемофилије Б концентрација фактора коагулације IX (антихемофилни глобулин[sr.wikipedia.org] Kod hemofilije A je smanjena koncentracija faktora koagulacije VIII ( antihemofilni globulin A), a kod hemofilije B koncentracija faktora koagulacije IX (antihemofilni globulin[slideshare.net]

  • Stečena Hemofilija

    Poštovana koleginice/kolega, Obaveštavamo Vas da će se u Novom Sadu, u petak, 14. decembra 2018. godine održati Stručni sastanak Sekcije za hematologiju i transfuziologiju Društva lekara Vojvodine SLD u Novom Sadu u Amfiteatru Klinike za pedijatriju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine (Hajduk[…][dlv.org.rs]

  • Hemofilija B
  • Emfizematozni gastritis

    Zbog oštećene sinteze proteina i smanjenog stvaranja protrombina, fibrinogena i faktora V, VII, IX i X dolazi do pojave koagulopatije na koju ukazuje produženi PV.[edoc.pub] Smanjena aktivnost pojedinih faktora može se javiti u slučaju urođene smanjene sinteze fiziološki učinkovitog faktora, sinteze fiziološki hipoaktivnog faktora, ili pak stečenim[edoc.pub] Vitamin K je topiv u mastima i omogućuje γ-karboksilaciju F II, F VII, F IX i F X.[edoc.pub]

Dalji simptomi