Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Smanjen faktor IX

Prikaži rezulate na: Deutsch

 • Hemofilija

  Код хемофилије А је смањена концентрација фактора коагулације VIII (антихемофилни глобулин А), а код хемофилије Б концентрација фактора коагулације IX (антихемофилни глобулин[sr.wikipedia.org] Kod hemofilije A je smanjena koncentracija faktora koagulacije VIII ( antihemofilni globulin A), a kod hemofilije B koncentracija faktora koagulacije IX (antihemofilni globulin[slideshare.net]

 • Hemofilija B

  Kod hemofilije A je smanjena koncentracija faktora koagulacije VIII ( antihemofilni globulin A ), a kod hemofilije B koncentracija faktora koagulacije IX ( antihemofilni globulin[sr.wikipedia.org]

 • Stečena Hemofilija

  Contents: Poreklo, morfologija, hemija i uloga ćelija i krvi, Hematopoezni organi, Slezina, Eritrocitopoeza, Broj, iizgled, biohemij i uloga eritrocita, Razgradnja eritrocita, Loza (Leukocitna, fagocitna, imunocitna, trombocitna), Hemostaza, Anemije, Opšte pojave u anemiji, Aplastična anemija (Stečena),[…][worldcat.org]

 • Hemofilija A

  Kod hemofilije A je smanjena koncentracija faktora koagulacije VIII ( antihemofilni globulin A ), a kod hemofilije B koncentracija faktora koagulacije IX ( antihemofilni globulin[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi