Create issue ticket

12 Mogući Uzroci za Smanjena motivacija

 • Traumatska povreda mozga

  Traumatska povreda mozga nastaje kada spoljašnje mehaničke sile uzrokuju disfunkciju mozga. To se može desiti kao rezultat snažnog udara ili guranja u glavu ili telo. Uz privremeni poremećaj u mozgu, može izazvati fizičko oštećenje, kao što su modrice, krvarenje i uništavanje tkiva, što može dovesti do dugotrajnih[…][sr.puntomarinero.com]

 • Umerena do teška traumatska povreda mozga

  […] stvarna praksa simptomi klasifikacija dijagnoza Zdravlje I Medicina Video: The Game That Can Give You 10 Extra Years Of Life Jane Mcgonigal (Avgust 2019). Muškarci povreda glave, hematom, loma ili Modrice sastaje dva puta češće nego žene. Najčešći uzroci - nesrećama i domaćih događaja. Sa traumatske povrede mozga[…][srp.doctorsask.com]

 • Zavisnost od opijata

  Tableta buprenorfina, u narko slengu poznata kao "bup", stvara daleko jaču zavisnost od opijata koji želi da suzbije Lekovi poput suboteksa koji bi trebalo da pomognu korisnicima narkotika u „skidanju“ sa heroina mogu da izazovu još veću zavisnost nego ova opasna droga, pa ih mladi u Srbiji danas sve češće[…][srbin.info]

 • Shizofrenija

  Shizofrenija ili šizofrenija je mentalni poremećaj koji se karakteriše naglim prekidom misaonog procesa i veoma emotivnom reakcijom. [1] Najčešće se manifestuje slušnim halucinacijama, paranoidnim ili čudnim obmanama, ili neorganizovanim govorom i razmišljanjem, a sve to je praćeno značajnom socijalnom i poslovnom[…][sr.wikipedia.org]

 • Prestanak uzimanja benzodiazepina
 • Blago kognitivno oštećenje

  Kognitivni deficit ( kognitivno oštećenje ) je sveobuhvatni termin za opisivanje karakteristika koje odražavaju barijeru u kognitivnim sposobnostima. [1] Termin opisuje deficit globalnog intelektualnig učinka, kao što je mentalna retardacija. On se isto koristi za opisivanje specifičnih deficita u spoznajnim[…][sr.wikipedia.org]

 • Zavisnost od heroina

  motivacija, nedostatak energije i samodiscipline, nedostatak samopouzdanja, kao i smanjen interes za prethodne aktivnosti i hobije.[dnevnik.rs] […] novim prijateljima, posedovanje veće količine novca, učestala i bezrazložna ljutnja, nasilničko ponašanje, razdražljivost i tajnovitost, izbegavanje razgovora o drogama, smanjena[dnevnik.rs]

 • Deskvamativna intersticijalna pneumonija

  One su indikovane kod onih osoba sa IBP koje imaju smanjenu toleranciju na napor, dispneju ili osećaj umora pri naporu, i/ili smanjenu aktivnost u svakodnevnom životu.[docplayer.net] Kineziterapija može takođe da poveća motivaciju za podnošenje napora, ublaži poremećaje raspoloženja, ublaži simptome i poboljša kardiovaskularnu funkciju.[docplayer.net]

 • Šizofrenija u detinjstvu

  Negativni simptomi šizofrenije uključuju slabljenje emocionalnih reakcija i njihovih spoljašnjih manifestacija, lošeg govora, smanjene društvene motivacije.[sr.iliveok.com] […] i smanjen fokus.[sr.iliveok.com] […] strane, klasifikuju shizofreniju u deficitarne i nedefinisane podtipove zasnovane na prisustvu i ozbiljnosti negativnih simptoma kao što su ravnotežni efekat, nedostatak motivacije[sr.iliveok.com]

 • Mikroskopski poliangiitis

  One su indikovane kod onih osoba sa IBP koje imaju smanjenu toleranciju na napor, dispneju ili osećaj umora pri naporu, i/ili smanjenu aktivnost u svakodnevnom životu.[docplayer.net] Kineziterapija može takođe da poveća motivaciju za podnošenje napora, ublaži poremećaje raspoloženja, ublaži simptome i poboljša kardiovaskularnu funkciju.[docplayer.net]

Dalji simptomi