Create issue ticket

6 Mogući Uzroci za Smanjeni kateholamini

 • Hipovolemija

  […] prokrvljenost srca i mozga Dijagnoza [ uredi ] Dijagnoza hipovolemijskoh šoka se postavlja na osnovu; [4] Kliničkih simptoma U kojima dominira; tahikardija (kateholamini)[sr.wikipedia.org] , bledilo kože, konfuzija i koma (cerebralna hipoksija), tahipneja (hipoksija i acidoza), žeđ, smanjena diureza (izmokravanje) Hemodinamskih promena Hemodinamske promen u[sr.wikipedia.org] […] svesti) Periodično disanje Veoma slab puls Ekstremno ubrzan rad srca (tahikardija sa slabim pulsnim talasom) Teška hipotenzija ( mmHg ) Nepravilan rad srca Koma Napomena : smanjena[sr.wikipedia.org]

 • Dijabetesna ketoacidoza

  Главна компонента у патогенези дијабетесне кетоацидозе је смањен ниво ефективне концентрације циркулишућих инсулин и пратећих нивоа корегулаторних хормона (катехоламина, глукагона[sr.wikipedia.org]

 • Feohromocitom

  : "Metirozin" - sprečava nastanak adrenalina i noradrenalina, simptomatske manifestacije su smanjene za 80%; blokatori kalcijumskih kanala: "Nifedipin" - ne dozvoljava kalcijum[srp.sophealthcare.com] Kada se koristi, normalizuje aktivnost srca, smanjuje pritisak, inhibitori sinteze kateholamina (Metirozin).[sr.sideeffectsbase.com] […] cirkulatorne procese; beta-blokatori: "Propranolol" - smanjuje percepciju adrenalinskih receptora, vraća normalan ritam srca i utiče na krvni pritisak; inhibitor sinteze kateholamina[srp.sophealthcare.com]

 • Kongenitalna ciroza jetre

  Ovo je delom posledica smanjenja osetljivosti na kateholamine i povećane sinteze u vaskularnom zidu azotnog oksida.[sr.iliveok.com] Zbog smanjenog vaskularnog tonusa, reakcija cirkulacijskog sistema i bubrega na povećanje volumena cirkulirajuće krvi nije dovoljno izražena.[sr.iliveok.com]

 • Feohromocitom u detinjstvu

  Kada se koristi, normalizuje aktivnost srca, smanjuje pritisak, inhibitori sinteze kateholamina (Metirozin).[sr.sideeffectsbase.com] Kada se uzimaju, manifestacije su smanjene (za 80%) svih simptoma primećenih tokom bolesti, blokatori kalcijumskih kanala (nifedipin).[sr.sideeffectsbase.com] Kada se koriste ovi lekovi, negativni efekti hormona na ljudsko telo su smanjeni, pritisak se smanjuje, rad srca je normalizovan, beta-blokatori (propranolol).[sr.sideeffectsbase.com]

 • Hipofosfatazija

  Redistribucija kalijuma Alkaloza (poveanje pH za 0,1 dovodi do pada nivoa K za 0,3 - 1,3 mmol/l); Insulin; Lekovi (kateholamini).[dokumen.tips] Protokoli u neonatologiji 225 KLINIKA SLIKA Smanjena nadraljivost nervnog sistema, hipotonija, hiporefleksija, meteorizam (paralitini ileus).[dokumen.tips]

Dalji simptomi