Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Spastičnost donjeg ekstremiteta

  • Spastičnost mišića

    Spasticitet (grč. σπαστιϰός: grčevit) je poseban oblik povišena mišićnoga tonusa, koji nastaje nakon oštećenja delova piramidalnog sistemaa (voljnog dela motoričkoga sistema) u mozgu ili kičmenoj moždini. Usled dezinhibicije refleksa na istezanje kod pacijenata sa spasticitetom mnogo lakše dolazi do kontrakcije[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi