Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Spastičnost donjih i gornjih ekstremiteta

Prikaži rezulate na: Svenska

  • Amiotrofna lateralna skleroza 2

    Прилог 3. СПИСАК РЕТКИХ БОЛЕСТИ 1. Sindrom Brugada 2. Eritropoetička porfirija 3. Sindrom Guillan Bare 4. Familijarni melanoma 5. Genetski uslovljen autizam 6. Tetralogija Fallot 7. Skleroderma 8. Transpozicija velikih krvnih sudova 9. Fokalna Distonija 10. Marfanov sindrom 11. Non Hodgkinov limfom 12. Retinitis pigmentoza 13.[…][pravno-informacioni-sistem.rs]

  • Retardacija rasta

    . - Anatomska disproporcija u gornjim i donjim ekstremitetima. - Razvoj spastičnosti i hiper / hiporefleksije. c) Sensori alterations Različite senzorne anomalije koje se[sr.thpanorama.com]

Dalji simptomi