Create issue ticket

27 Mogući Uzroci za Spinalna mišićna atrofija Tip 3

Prikaži rezulate na: Română

 • Autozomno-dominantna Osteopetroza Tip 2

  mišićna atrofija Spinocereberalna ataksija 1 Spinocereberalna ataksija 2 Spinocereberalna ataksija tipa 3 (Machado-Joseph bolest) Spinocereberalna ataksija 3 (Machado-Joseph[ivf-embryo.gr] Sindrom povišenog IgM Sindrom "Fragilnog X Simpson-Golabi-Behmelov sindrom Smit-Lemli-Opicov Simpson-Golabi-Behmelov sindrom Smit-Lemli-Opicov sindrom Sorsbijeva distrofija Spinalna[ivf-embryo.gr]

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  mišićna atrofija Spinocereberalna ataksija 1 Spinocereberalna ataksija 2 Spinocereberalna ataksija tipa 3 (Machado-Joseph bolest) Spinocereberalna ataksija 3 (Machado-Joseph[ivf-embryo.gr] Sindrom povišenog IgM Sindrom "Fragilnog X Simpson-Golabi-Behmelov sindrom Smit-Lemli-Opicov Simpson-Golabi-Behmelov sindrom Smit-Lemli-Opicov sindrom Sorsbijeva distrofija Spinalna[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  mišićna atrofija Spinocereberalna ataksija 1 Spinocereberalna ataksija 2 Spinocereberalna ataksija tipa 3 (Machado-Joseph bolest) Spinocereberalna ataksija 3 (Machado-Joseph[ivf-embryo.gr] Sindrom povišenog IgM Sindrom "Fragilnog X Simpson-Golabi-Behmelov sindrom Smit-Lemli-Opicov Simpson-Golabi-Behmelov sindrom Smit-Lemli-Opicov sindrom Sorsbijeva distrofija Spinalna[ivf-embryo.gr]

 • Spinalna mišićna atrofija Tip 2

  Bolujem od spinalne mišićne atrofije, tip 3, i trenutno se borim za lek.[kurir.rs]

 • Spinalna mišićna atrofija Tip 4

  Bolujem od spinalne mišićne atrofije, tip 3, i trenutno se borim za lek.[kurir.rs]

 • Spinalna mišićna atrofija Tip 1

  Bolujem od spinalne mišićne atrofije, tip 3, i trenutno se borim za lek.[kurir.rs]

 • Kongenitalna gluvoća

  mišićna atrofija Spinocereberalna ataksija 1 Spinocereberalna ataksija 2 Spinocereberalna ataksija tipa 3 (Machado-Joseph bolest) Spinocereberalna ataksija 3 (Machado-Joseph[ivf-embryo.gr] Sindrom povišenog IgM Sindrom "Fragilnog X Simpson-Golabi-Behmelov sindrom Smit-Lemli-Opicov Simpson-Golabi-Behmelov sindrom Smit-Lemli-Opicov sindrom Sorsbijeva distrofija Spinalna[ivf-embryo.gr]

 • Deficijencija karnitina

  mišićna atrofija Spinocereberalna ataksija 1 Spinocereberalna ataksija 2 Spinocereberalna ataksija tipa 3 (Machado-Joseph bolest) Spinocereberalna ataksija 3 (Machado-Joseph[ivf-embryo.gr] Sindrom povišenog IgM Sindrom "Fragilnog X Simpson-Golabi-Behmelov sindrom Smit-Lemli-Opicov Simpson-Golabi-Behmelov sindrom Smit-Lemli-Opicov sindrom Sorsbijeva distrofija Spinalna[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna neutropenija

  mišićna atrofija Spinocereberalna ataksija 1 Spinocereberalna ataksija 2 Spinocereberalna ataksija tipa 3 (Machado-Joseph bolest) Spinocereberalna ataksija 3 (Machado-Joseph[ivf-embryo.gr] Sindrom povišenog IgM Sindrom "Fragilnog X Simpson-Golabi-Behmelov sindrom Smit-Lemli-Opicov Simpson-Golabi-Behmelov sindrom Smit-Lemli-Opicov sindrom Sorsbijeva distrofija Spinalna[ivf-embryo.gr]

 • Amiotrofična lateralna skleroza

  Amiotrofična lateralna skleroza (ALS), Šarkoova bolest ili Lu Gerigova bolest (skraćeno ALS ) pripada grupi neuroloških bolesti centralnog nervnog sistema, i primarno zahvata gornje i donje motorne neurone. [1] [2] Jedna je od najčešćih bolesti prouzrokovanih degeneracijom motornih neurona. Ona može da se javi[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi