Create issue ticket

12 Mogući Uzroci za ST elevacija

Prikaži rezulate na: English

 • Infarkt miokarda

  Ovo se naziva AKS sa ST elevacijom (STE-AKS). Većina ovih bolesnika će na kraju da razvije infarkt miokarda sa ST elevacijom (STEMI) sa „Q“ zupcem.[sr.wikipedia.org] Princmetalova angina se definiše kao anginozni sindrom sa elevacijom ST segmenta, izazvane centralnim spazmom koronarnih arterija.[sr.wikipedia.org] NSTE-AKS ili NSTEMI grupa U ovu grupu spadaju pacijenti sa akutnim bolom u grudima ali bez perzistentne elevacije ST segmenta na EKG (NSTE-AKS).[sr.wikipedia.org]

 • Kardiomiopatija
 • Posteriorni infarkt miokarda
 • Akutni infarkt miokarda
 • Hipertrofična kardiomiopatija

  Хипертрофична кардиомиопатија или HCM је наследна болест срца. Она заправо представља обољење срчаног мишића (миокарда), које се манифестује тако што је један део миокарда неприродно дебљи од другог дела. Ова срчана мана је и један од главних узочника великог броја изненадних срчаних удара код[…][sr.wikipedia.org]

 • Disbalans elektrolita

  Поремећаји равнотеже електролита су поремећаји, повишења или снижења, концентрације електролита у крви човека. Електролити имају виталну улогу у одржавању хомеостазе у телу човека. Поремећаји електролита могу узроковати поремећаје у раду свих врста ћелија у телу, а најчешће ремете рад свих врста[…][sr.wikipedia.org]

 • Bolest koronarnih arterija

  Crescendo (која се појачава) ангина ангина мировања Принцметалова ангина Инфаркт миокарда се може поделити на: Инфаркт са елевацијим ST сегмента Инфаркт без елевације ST сегмента[sr.wikipedia.org]

 • Anteriorni infarkt miokarda
 • Apikalni infarkt miokarda
 • Akutni Cor Pulmonale

Dalji simptomi

Slični simptomi