Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za ST elevacija u svim vodovima

  • Perikarditis

    Перикардитис, (лат. pericarditis), је врло ретка болест срчане марамице (перикарда), која се ретко јавља примарно, већ је најчешће у склопу неког другог обољења или као компликација основне болести. Учесталос перикардитиса, према обдукцијским налазима, је релативно велика. Разни аутори наводе да је[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi