Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Stanjivanje kože

  • Atrofija kože

    Fiziološka osnova patološkog procesa je dekontaminacija enzima citoplazme, što rezultira u koligenciji kolagena, stanjivanju kože.[sr.ekobutik.si] kože, kožne reakcije: dermatitis, purpura, strija, atrofija.[dzvranje.org] Uzroci stanjivanja kože Pored prirodnih fizioloških uzroka atrofije, starenja i trudnoće, postoji veliki broj uspostavljenih katalizatora koji uzrokuju patološku distrofiju[sr.ekobutik.si]