Create issue ticket

5 Mogući Uzroci za Subkutano krvarenje

  • Hemofilija

    Хемофилија је болест из групе коагулопатија (поремећаја у систему коагулације крви) која се наслеђује рецесивно везано за X хромозом. Оболели су углавном мушкарци, док су жене преносиоци ове болести. Постоји хемофилија А, хемофилија Б и хемофилија Ц. Код хемофилије А је смањена концентрација фактора[…][sr.wikipedia.org]

  • Hereditarna deficijencija podjedinice A faktora VIII
  • Stečena Hemofilija
  • Stečena Hemofilija A
  • Plućna embolija

    […] примењивати и у кућним условима, јер се не мора контролисати терапијски ефекат, и чињенице да мање изазива крварења и тромбоцитопенију.[sr.wikipedia.org] Ако постоје контраиндикација за његову примену, код тромбоцитопеније и резистенције на UFH, препоручује се примена нискомолекуларни хепарин (LMWH) субкутано, који се може[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi