Create issue ticket

5 Mogući Uzroci za Tanki ekstremiteti

 • Kušingova bolest

  ekstremiteti i prsti, pletorično (punokrvno) i zaobljeno lice i ružičaste ili ljubičaste pruge po koži.[cajeviza.net] Kušingovog sindroma Prepoznatljivi znakovi i simptomi Kušingovog sindroma su: centralna gojaznost, izražene masne naslage iznad ključnih kostiju i između ramena, uglavnom tanki[cajeviza.net]

 • Kušingov sindrom

  ekstremiteti i prsti, pletorično (punokrvno) i zaobljeno lice i ružičaste ili ljubičaste pruge po koži.[cajeviza.net] Kušingovog sindroma Prepoznatljivi znakovi i simptomi Kušingovog sindroma su: centralna gojaznost, izražene masne naslage iznad ključnih kostiju i između ramena, uglavnom tanki[cajeviza.net]

 • Homocistinuria
 • Periferna neuropatija

  Asimetrične, akutne DN (kranijalne mononeuropatije, mononeuropatije ekstremiteta, trunkalna neuropatija – torakalne radikulopatije, lumbosakralna radikulopleksopatija – asimetrična[sr.wikipedia.org] Simetrične hronične DN (distalna simetrična predominantno senzorna i aksonalna polineuropatija, predominantno senzorna neuropatija tankih vlakana, predominantno senzorna neuropatija[sr.wikipedia.org]

 • Ishemijska periferna neuropatija

  Asimetrične, akutne DN (kranijalne mononeuropatije, mononeuropatije ekstremiteta, trunkalna neuropatija – torakalne radikulopatije, lumbosakralna radikulopleksopatija – asimetrična[sr.wikipedia.org] Simetrične hronične DN (distalna simetrična predominantno senzorna i aksonalna polineuropatija, predominantno senzorna neuropatija tankih vlakana, predominantno senzorna neuropatija[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi