Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Tarnerov sindrom

Prikaži rezulate na: Română

  • Urođena bolest srca

    Такође је и Тарнеров синдром праћен урођеним аномалијама срца. Много чешће су урођене мане срца узроковане разним структурним аномалијама хромозама као нпр. делецијама.[sr.wikipedia.org] У око 5% мана налазе се разне нумеричке аберације хромозома (аномалије) нпр. тризомија хромозома 21 или Даунов синдром.[sr.wikipedia.org]

  • Noonan sindrom

Dalji simptomi