Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Teška depresivna epizoda

  • Endogena depresija
  • Bipolarni poremećaj

    У 2011. години, у оквиру поменуте групе, регистровано је 31.149 Дг подгрупе биполар, са психотичним епизодама, са тешком депресивном ремисијом уз психотичност (F31.0-F31.9[sr.wikipedia.org] […] траје две године или дуже (дистимија); благе депресивне епизоде одраслих – краткотрајан третман, и то посебно у случајевима када постоји претходна историја епизода депресије[sr.wikipedia.org] Антидепресиви (АД) су лекови првог избора у терапији: уемерене и тешке епизоде депресије код одраслих без обзира на присуство спољашњих фактора; субсиндромске депресије која[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi