Create issue ticket

41 Mogući Uzroci za Teška kombinovana imunodeficijencija

 • Kongenitalna gluvoća

  kombinovane imunodeficijencije Teške kombinovane imunodeficijencije, X-vezano (SCID-X1) Trajna hiperinsulinska hipoglikemija kod odojčadi Transtiretna amiloidoza Transplantacija[ivf-embryo.gr] […] tipa 3 (Machado-Joseph bolest) Spinocereberalna ataksija 3 (Machado-Joseph) Spinocereberalna ataksija 7 Srpasta anemija Supravalvularna stenoza aorte Tej-Saksova bolest Teške[ivf-embryo.gr]

 • Hodžkinova bolest u detinjstvu

  Imunodeficijencije: Teška kombinovana imunodeficijencija, sindrom ataksije-telangiektazije, DiGeorge sindrom, Viskott Aldrish sindrom, Agammaglobulin vezan za Ks hromozom,[sr.ahealthportal.com]

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  kombinovane imunodeficijencije Teške kombinovane imunodeficijencije, X-vezano (SCID-X1) Trajna hiperinsulinska hipoglikemija kod odojčadi Transtiretna amiloidoza Transplantacija[ivf-embryo.gr] […] tipa 3 (Machado-Joseph bolest) Spinocereberalna ataksija 3 (Machado-Joseph) Spinocereberalna ataksija 7 Srpasta anemija Supravalvularna stenoza aorte Tej-Saksova bolest Teške[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  kombinovane imunodeficijencije Teške kombinovane imunodeficijencije, X-vezano (SCID-X1) Trajna hiperinsulinska hipoglikemija kod odojčadi Transtiretna amiloidoza Transplantacija[ivf-embryo.gr] […] tipa 3 (Machado-Joseph bolest) Spinocereberalna ataksija 3 (Machado-Joseph) Spinocereberalna ataksija 7 Srpasta anemija Supravalvularna stenoza aorte Tej-Saksova bolest Teške[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna neutropenija

  kombinovane imunodeficijencije Teške kombinovane imunodeficijencije, X-vezano (SCID-X1) Trajna hiperinsulinska hipoglikemija kod odojčadi Transtiretna amiloidoza Transplantacija[ivf-embryo.gr] […] tipa 3 (Machado-Joseph bolest) Spinocereberalna ataksija 3 (Machado-Joseph) Spinocereberalna ataksija 7 Srpasta anemija Supravalvularna stenoza aorte Tej-Saksova bolest Teške[ivf-embryo.gr]

 • Optička atrofija

  kombinovane imunodeficijencije Teške kombinovane imunodeficijencije, X-vezano (SCID-X1) Trajna hiperinsulinska hipoglikemija kod odojčadi Transtiretna amiloidoza Transplantacija[ivf-embryo.gr] […] tipa 3 (Machado-Joseph bolest) Spinocereberalna ataksija 3 (Machado-Joseph) Spinocereberalna ataksija 7 Srpasta anemija Supravalvularna stenoza aorte Tej-Saksova bolest Teške[ivf-embryo.gr]

 • Citrulinemija tip 2

  kombinovane imunodeficijencije Teške kombinovane imunodeficijencije, X-vezano (SCID-X1) Trajna hiperinsulinska hipoglikemija kod odojčadi Transtiretna amiloidoza Transplantacija[ivf-embryo.gr] […] tipa 3 (Machado-Joseph bolest) Spinocereberalna ataksija 3 (Machado-Joseph) Spinocereberalna ataksija 7 Srpasta anemija Supravalvularna stenoza aorte Tej-Saksova bolest Teške[ivf-embryo.gr]

 • Deficijencija karnitina

  kombinovane imunodeficijencije Teške kombinovane imunodeficijencije, X-vezano (SCID-X1) Trajna hiperinsulinska hipoglikemija kod odojčadi Transtiretna amiloidoza Transplantacija[ivf-embryo.gr] […] tipa 3 (Machado-Joseph bolest) Spinocereberalna ataksija 3 (Machado-Joseph) Spinocereberalna ataksija 7 Srpasta anemija Supravalvularna stenoza aorte Tej-Saksova bolest Teške[ivf-embryo.gr]

 • Deficijencija adenozin deaminaze

  Imunodeficijencija je stanje ljudskog organizma u kojem je imunski sistem (jedna ili kombinacija neke od njegovih komponenata: ćelijska imunost, humoralna imunost, sastav komplementa, fagociti ) nedovoljan ili oslabljen u borbi protiv infekcija. Imunodeficijencija može biti stečena ili sekundarna, te primarna ili nasledna.[…][sr.wikipedia.org]

 • Teška kombinovana imunodeficijencija

  Teška kombinovana bolest imunodeficijencije (SCID) je retka. Šanse da se dete rodi sa SCID-om je oko jedan od 500.000 poroda.[sr.thehealthylifestyleexpo.com] Mikuška), a od haploidentičnog davaoca, kod dečaka obolelog od teške kombinovane imunodeficijencije 1990. (dr M. Abinun, Prof dr M. Malešević, prof. dr D. Vujić, dr D.[imd.org.rs] Imunodeficijencije: Teška kombinovana imunodeficijencija, sindrom ataksije-telangiektazije, DiGeorge sindrom, Viskott Aldrish sindrom, Agammaglobulin vezan za Ks hromozom,[sr.ahealthportal.com]

Dalji simptomi