Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Teško trčanje

  • Duchennova mišićna distrofija

    Dišenova mišićna distrofija Mikroskopski snimak butnog mišića osobe koja je umrla od pseudohipertrofne mišićne distrofije, tipa Dišenove. Presek mišića prikazuje opsežne zamene mišićnih vlakana masnim ćelijama. Klasifikacija i spoljašnji resursi Specijalnost Medical genetics, pediatrics ICD - 10 G71.0 ICD - 9-CM 359.1 OMIM[…][sr.wikipedia.org]

  • Nestabilna angina

    […] koronarne krize, pa čak i naglu smrt. [118] Zato, takve situacije treba maksimalno izbegavati, kao i nagla fizička opterećenja (trčanje ili žurbu za autobusom ili vozom uz[sr.wikipedia.org] Prestanak pušenja [116] [117] Sprečavanje naglog opterećenja koronarnog krvotoka Poznato je da svađe, teži psihički stresovi (npr kod smrtnih slučajeva, rata itd) mogu izazvati teške[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi