Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Trauma epifize

Prikaži rezulate na: English

 • Fraktura

  […] hr Sudeći po ovoj frakturi lubanje, vjerojatno ga je ubio udarac. en I think she despises me since...I' ve been successful hr Umro je od subduralnog hematoma uslijed frakture lubanje. hr Frakture su vjerojatno zarezale femoralnu arteriju. hr Ova tanka fraktura proteže se cijelom metatarzalnom kosti što znači da[…][glosbe.com]

 • Fraktura humerusa

  Prelom ili fraktura kosti ( lat. fractura ) je udružena mehanička povreda koja se karakteriše oštećenjem mekih tkiva, prekidom kontinuiteta kosti ( lat. fractura osseum ) ili hrskavice ( lat. fractura cartilaginis ) koji nastaje delovanjem spoljašnje sile, dovoljno jaka da nadjača nivo fiziološke elastičnosti kosti ili[…][sr.wikipedia.org]

 • Patološka fraktura

  Patološki prelom dijafize femur je povreda integriteta dijafize - dela koji se nalazi između dva epifiza (krajevi kosti).[sr.ze-signon.com] Ako dođe do traume u gornjoj trećini kosti, zatim pod uticajem gluteusnih mišića, fragmenti se pomeraju u različitim smerovima, ako je donja butna kost oštećena, gastrocnemius[sr.ze-signon.com]

 • Hipoosmolalnost

  : postoperat. komplikacije (srce, abdomen), multiple traume, akutna respiratorna insuficijencija, tumori • rezistencija na GH u uremiji – kardiomiopatija • teške bolesti sa[docsity.com] GHRH1-29) – GHRP-2, GHRP-6, heksarelin • Terapija (dnevno/nekoliko puta nedeljno): – rekombinantni somatropin ( STH) – somatrem (STH Met) • detinjstvo (moraju biti otvorene epifize[docsity.com]

Dalji simptomi