Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Trauma epifize

Prikaži rezulate na: English

  • Fraktura

    Prelom ili fraktura kosti (lat. fractura) je udružena mehanička povreda koja se karakteriše oštećenjem mekih tkiva, prekidom kontinuiteta kosti (lat. fractura osseum) ili hrskavice (lat. fractura cartilaginis) koji nastaje delovanjem spoljašnje sile, dovoljno jaka da nadjača nivo fiziološke elastičnosti kosti ili[…][sr.wikipedia.org]

  • Fraktura humerusa

Dalji simptomi