Create issue ticket

5 Mogući Uzroci za Tubularna skleroza

  • Intersticijalna bolest pluća
  • Angiomiolipom
  • Limfangioleiomiomatoza
  • Tumor mozga
  • Tubularna skleroza

    Туберозна склероза је генска болест која се насљеђује доминантно, а која у многим органима узрокује раст тумора (обично хамартома). Дјеца са туберозном склерозом имају туморе бројних органа. Ако иједан од родитеља има ТС, могућност да ће је имати и дијете износи 50%. Међутим, за већину нових[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi