Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Udaranje glave

  • Fraktura lobanje

    Takva oštećenja se mogu dobiti uz veoma snažan fizički uticaj na glavu. Na primer, tokom: saobraćajna nesreća; vozilo udara; pada; borbe; udaranje u glavu.[sr.puntomarinero.com]

  • Dislokacija ramena

    Klasifikacija U zavisnosti od pomeranja glave humerala, postoje prednje, zadnje i donje dislokacije. Znaci.[sr.amb-healthcare.com] Uzroci: indirektna povreda (pada na povučenu i produženu ruku ili lakat), direktna povreda (udaranje ramena iza ili napred) retko se primećuje.[sr.amb-healthcare.com]

  • Dislokacija kuka

    Ako udarac padne na bočnu površinu, glava se prinosi u karličnu šupljinu, što dovodi do centralne dislokacije.[kako.rabotavnete.com] Sa ovakvim oštećenjima dovode se pacijenti nakon saobraćajne nesreće, nakon pada sa velike udaljenosti ili udaranja u teški objekat, ali razlozi nisu svi.[kako.rabotavnete.com]

Dalji simptomi