Create issue ticket

22 Mogući Uzroci za Urođena pahionihija

 • Kongenitalna gluvoća

  […] mišićna distrofija Urođena amegakariocitna trombocitopenija Urođena diskeratoza Urođena pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva[ivf-embryo.gr] Transplantacija, kostana srž, matične ćelije Trombocitopenija, beta talasemija Trečer-Kolinsov sindrom Torzijska distonija Tuberozna skleroza, tip 1 Tuberozna skleroza, tip 2 Ulrih urođena[ivf-embryo.gr]

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  […] mišićna distrofija Urođena amegakariocitna trombocitopenija Urođena diskeratoza Urođena pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva[ivf-embryo.gr] Transplantacija, kostana srž, matične ćelije Trombocitopenija, beta talasemija Trečer-Kolinsov sindrom Torzijska distonija Tuberozna skleroza, tip 1 Tuberozna skleroza, tip 2 Ulrih urođena[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  […] mišićna distrofija Urođena amegakariocitna trombocitopenija Urođena diskeratoza Urođena pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva[ivf-embryo.gr] Transplantacija, kostana srž, matične ćelije Trombocitopenija, beta talasemija Trečer-Kolinsov sindrom Torzijska distonija Tuberozna skleroza, tip 1 Tuberozna skleroza, tip 2 Ulrih urođena[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna neutropenija

  […] mišićna distrofija Urođena amegakariocitna trombocitopenija Urođena diskeratoza Urođena pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva[ivf-embryo.gr] Transplantacija, kostana srž, matične ćelije Trombocitopenija, beta talasemija Trečer-Kolinsov sindrom Torzijska distonija Tuberozna skleroza, tip 1 Tuberozna skleroza, tip 2 Ulrih urođena[ivf-embryo.gr]

 • Deficijencija karnitina

  […] mišićna distrofija Urođena amegakariocitna trombocitopenija Urođena diskeratoza Urođena pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva[ivf-embryo.gr] Transplantacija, kostana srž, matične ćelije Trombocitopenija, beta talasemija Trečer-Kolinsov sindrom Torzijska distonija Tuberozna skleroza, tip 1 Tuberozna skleroza, tip 2 Ulrih urođena[ivf-embryo.gr]

 • Optička atrofija

  […] mišićna distrofija Urođena amegakariocitna trombocitopenija Urođena diskeratoza Urođena pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva[ivf-embryo.gr] Transplantacija, kostana srž, matične ćelije Trombocitopenija, beta talasemija Trečer-Kolinsov sindrom Torzijska distonija Tuberozna skleroza, tip 1 Tuberozna skleroza, tip 2 Ulrih urođena[ivf-embryo.gr]

 • Hereditarna deficijencija antitrombina tipa 2

  […] mišićna distrofija Urođena amegakariocitna trombocitopenija Urođena diskeratoza Urođena pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva[ivf-embryo.gr] Transplantacija, kostana srž, matične ćelije Trombocitopenija, beta talasemija Trečer-Kolinsov sindrom Torzijska distonija Tuberozna skleroza, tip 1 Tuberozna skleroza, tip 2 Ulrih urođena[ivf-embryo.gr]

 • Citrulinemija tip 2

  […] mišićna distrofija Urođena amegakariocitna trombocitopenija Urođena diskeratoza Urođena pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva[ivf-embryo.gr] Transplantacija, kostana srž, matične ćelije Trombocitopenija, beta talasemija Trečer-Kolinsov sindrom Torzijska distonija Tuberozna skleroza, tip 1 Tuberozna skleroza, tip 2 Ulrih urođena[ivf-embryo.gr]

 • Autozomno-dominantna Osteopetroza Tip 2

  […] mišićna distrofija Urođena amegakariocitna trombocitopenija Urođena diskeratoza Urođena pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva[ivf-embryo.gr] Transplantacija, kostana srž, matične ćelije Trombocitopenija, beta talasemija Trečer-Kolinsov sindrom Torzijska distonija Tuberozna skleroza, tip 1 Tuberozna skleroza, tip 2 Ulrih urođena[ivf-embryo.gr]

 • Fankonijev sindrom

  […] mišićna distrofija Urođena amegakariocitna trombocitopenija Urođena diskeratoza Urođena pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva[ivf-embryo.gr] Transplantacija, kostana srž, matične ćelije Trombocitopenija, beta talasemija Trečer-Kolinsov sindrom Torzijska distonija Tuberozna skleroza, tip 1 Tuberozna skleroza, tip 2 Ulrih urođena[ivf-embryo.gr]

Dalji simptomi