Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Varijabilna prezentacija

  • Arterijska embolija

    Klinička prezentacija je varijabilna, nekad i nespecifična. Može biti dramatična sa anginoznim bolovima u stomaku ili sa manje definisanom simptomatologijom.[scindeks.ceon.rs] Prezentacija slučaja: muškarac star 56 godina primljen je u bolnicu zbog bolova u stomaku u predelu umbilikusa.[scindeks.ceon.rs]

Dalji simptomi