Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Vertebralni prelomi

  • Sindrom anteriorne spinalne arterije

    Ukoliko je očuvana zadnja kolumna, dodir, vibracija i propriocepcija su očuvani.Udružen je sa rasprskavajućim prelomima (frakturama) kičmenog stuba (burst fracture), spinalnih[sr.wikipedia.org] Prednja spinalna arterija (lat. a. spinalis anterior) odvaja se od vertebralne arterije (lat. a. vertebralis) u visini produžene moždine sa dva korena koji se odmah spajaju[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi