Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Višestruke povrede

  • Fraktura

    Višestruki prelomi velikih kostiju mogu dovesti do oštećenja krvnih sudova sa masovnim gubitkom krvi i traumatskim šokom.[sr.wikipedia.org] Prelomi mogu nastati kao posledica povrede ili kao posledica raznih oboljenja povezanih sa promenama u strukturi i karakteristikama koštanog tkiva.[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi