Create issue ticket

90 Mogući Uzroci za Visok rast

 • Klinefelterov sindrom

  Glavni simptomi ovog sindroma su : relativno visok rast, evnuhoidna građa tela, ginekomastija (razviće dojki), ženski tip kosmatosti (smanjena dlakavost), atrofija testisa[sr.wikipedia.org]

 • Marfanov sindrom

  Nekada se daju progesteron i estrogen pre puberteta da bi se sprečio visok rast.[sr.wikipedia.org]

 • Bakterijska upala pluća

  Температура расте постепено и може бити изузетно висока, али је ретко праћена дрхтавицом.[sr.wikipedia.org]

 • Pneumotoraks

  Pneumotoraks, „pucanje pluća“, ( lat. Pneumothorax), je bolest pluća koja nastaje zbog nakupljanja vazduha u pleuralnoj šupljini, kao posledica prekida kontinuiteta listova plućne maramice (tanke opna koja obavija oba plućna krila i sastoji se od dva lista, od kojih je jedan srastao sa plućima, a drugi sa zidom[…][sr.wikipedia.org]

 • Spontani pneumotoraks

  Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar Godina 2017 Volumen 42 Supplement 1 [ Program ] [ Indeks autora ] [ ] [ ] III simpozijum: Urgentna stanja u medicini i stomatologiji Predavanja Sesije Subota, 13 maj, 2017. godine Spisak predavača : Prof. dr Steva Stanišić - Načelnik odeljenja intenzivnog lečenja.[…][tmg.org.rs]

 • Gigantizam

  Međutim, visok rast smanjuje njihov kvalitet života i dovodi do psiholoških problema.[sr.kphzd.sk] Iznos rasta deteta i stope rasta prevazilazi standarde starosti i pola. Gigantizam se ne treba mešati sa visokim rastom.[sr.mymedinform.com] Abnormalno visoke Liudmila muškarci smatraju raste više od 200 cm i žene su viši od 190 cm.[srp.sophealthcare.com]

 • Akromegalija

  , nesvrstana drugamo E34.4 Konstitucionalno visoki rast E34.5 Sindrom androgene rezistencije E34.8 Ostali specificirani endokrini poremećaji E34.9 Endokrini poremećaj, nespecificiran[hr.wikipedia.org] rasta (u toku 72 sata), malu incidencu postoperativnog hipopituitarizma, kao i niskog stepena operativnog morbiditeta.[sr.wikipedia.org] […] poremećaji E34.0 Karcinoidni sindrom E34.1 Ostala prekomjerna izlučivanja intestinalnih hormona E34.2 Ektopično izlučivanje hormona, nesvrstano drugamo E34.3 Zaostalost u rastu[hr.wikipedia.org]

 • Aplastična anemija

  […] belih krvnih zrnaca) Temperatura (Visoka temperatura) Dijabetes Hipertenzija (visok krvni pritisak) Infekcije (učestalne) Sida (Hiv,Aids)Najučestalnije aplastične anemije[sr.wikipedia.org] […] belih krvnih zrnaca) Temperatura (Visoka temperatura) Dijabetes Hipertenzija (visok krvni pritisak) Infekcije (učestalne) Sida (Hiv,Aids) Najučestalnije aplastične anemije[sr.wikipedia.org] […] srži koji dovodi do smanjenja krvnih celija) Aplazija krvi (mutacija raka kostane srži i raka eritrocita (Anemija) Leukemija (poremećaj koštane srži koji dovodi do ubrzanog rasta[sr.wikipedia.org]

 • Kongenitalna generalizovana lipodistrofija Tip 2

  Epidermolisis bullosa (nasledne pemphigus) - velika grupa ne-inflamatornih bolesti kože karakteriše tendencijom kože i sluzokoža razvoju mehurova, preferirano na blagi mehaničke traume (habanje, pritisak, uzimanje čvrste hrane). Ova bolest je prvi put opisao Hutchinson 1875. Godine. Hallopean je 1896. Godine[…][sr.iliveok.com]

 • Kongenitalna generalizovana lipodistrofija Tip 1

Dalji simptomi