Create issue ticket

42 Mogući Uzroci za Von Willebrandova bolest

Prikaži rezulate na: Deutsch

 • Hemohromatoza

  Hemohromatoza Mikrograf hemosideroze na biopsiji jetre. Klasifikacija i spoljašnji resursi Specijalnost medicinska genetika ICD - 10 R79.0 ICD - 9-CM xxx DiseasesDB 5581 MeSH D019190 [ uredi na Vikipodacima ] U medicini, hemohromatoza ( prezasićenost gvožđem ) je pojava akumulacije gvožđa u telu, nezavisno od razloga.[…][sr.wikipedia.org]

 • Familijarni multinodularna struma

  Willebrandova bolest Purpura: Henoch-Schönlein, ITP, TTP primarno hiperkoagulabilno stanje: Manjak proteina C • Manjak proteina S • Manjak antitrombina III druga hemoragijska[inexamad.cf] […] aplazija crvenih krvnih stanica, Diamond-Blackfanova anemija, Fanconijeva anemija • Sideroblastična anemija • Hemokromatozakoagulopatija: DIK • Hemofilija (A, B, C, XIII) • Von[inexamad.cf]

 • Ekstramamarna Pagetova bolest

  […] hemoragijska bolest, virusna hemoragijska bolest (VHD) * * strukovna bolest * von Willebrandova bolest (vWD) * Weilova bolest * bolest bijelih mišića (WMD) * bolest bijele[hr.feelthestream.com] […] mokraćnog mjehura * valvularna bolest srca (VHD) * varijanta Creutzfeldt-Jakobove bolesti (vCJD) * venerična bolest (VD) * bolest vena * bolest loze * virusna bolest * virusna[hr.feelthestream.com] […] swainsoninska bolest * svinjska bolest * svinjska bolest * vezikularna bolest svinja * * Takaharina bolest * Takatsuki bolest (POEMS sindrom) * Thiemannova bolest * bolest rajčice * bolest[hr.feelthestream.com]

 • Von Willebrandova bolest

  WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 1, VON WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 2, VON WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 3. 2) nasljedne bolesti u mačke: GANGLIOZIDOZA TIPA GM1, GANGLIOZIDOZA TIPA GM2,[veterinarska-bolnica.hr] Willebrandove (fon Vilebrandove) bolesti (Perioperativni tretman kod von Willebrandove bolesti) Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za ortopedsko-hirurške[scindeks.ceon.rs] Willebrandova bolest, Bolesti zbog poremećaja koagulacije krvi, Hipotromboplastinemije, Hemofilija (A i B), Rozentalov sindrom, Hagemanova bolest, Hipoprotrombinemija i[worldcat.org]

 • Bolest slezine

  Willebrandova bolest, Bolesti zbog poremećaja koagulacije krvi, Hipotromboplastinemije, Hemofilija (A i B), Rozentalov sindrom, Hagemanova bolest, Hipoprotrombinemija i[worldcat.org] Trombocitopenije (Stečene, idiopatska, kao posledica autoantitela u toku drugih oboljenja, kao posledica senzibilizacije prema lekovima, autoimuna u novorođenčeta, izoimune), Von[worldcat.org]

 • Idiopatska neutropenija

  Willebrandova bolest, Bolesti zbog poremećaja koagulacije krvi, Hipotromboplastinemije, Hemofilija (A i B), Rozentalov sindrom, Hagemanova bolest, Hipoprotrombinemija i[worldcat.org] Trombocitopenije (Stečene, idiopatska, kao posledica autoantitela u toku drugih oboljenja, kao posledica senzibilizacije prema lekovima, autoimuna u novorođenčeta, izoimune), Von[worldcat.org]

 • Bolest skladištenja glikogena Tip 2

  WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 1, VON WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 2, VON WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 3. 2) nasljedne bolesti u mačke: GANGLIOZIDOZA TIPA GM1, GANGLIOZIDOZA TIPA GM2,[veterinarska-bolnica.hr] LEĆE, PROGRESIVNA ATROFIJA RETINE, PROGRESIVNA ATROFIJA RETINE NA PRCD-LOCUS, NEDOSTATAK PIRUVAT KINAZE, TEŠKA KOMBINIRANA IMUNODEFICIJENCIJA, TRAPPED NEUTROPHIL SYNDROME, VON[veterinarska-bolnica.hr]

 • Deficijencija faktora VII

  WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 1, VON WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 2, VON WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 3. 2) nasljedne bolesti u mačke: GANGLIOZIDOZA TIPA GM1, GANGLIOZIDOZA TIPA GM2,[veterinarska-bolnica.hr] LEĆE, PROGRESIVNA ATROFIJA RETINE, PROGRESIVNA ATROFIJA RETINE NA PRCD-LOCUS, NEDOSTATAK PIRUVAT KINAZE, TEŠKA KOMBINIRANA IMUNODEFICIJENCIJA, TRAPPED NEUTROPHIL SYNDROME, VON[veterinarska-bolnica.hr]

 • Hipoosmolalnost

  Willebrand-ova bolest, hemofilija) – dezmopresin • Edemi (ciroza jetre, kongest. srčana insuf., nefrot. sindr. – hiponatremija) – V2-antagonist (?!)[docsity.com] – vazopresin: – i.v. splanhniča vazokonstricija ezofagealni variksi – lokalna arterijska infuzija krvarenja u GIT tokom abdominalnih operacija • Poremećaji koagulacije (Von[docsity.com]

 • Stečena Hemofilija A

  Willebrandova bolest, Bolesti zbog poremećaja koagulacije krvi, Hipotromboplastinemije, Hemofilija (A i B), Rozentalov sindrom, Hagemanova bolest, Hipoprotrombinemija i[worldcat.org] Trombocitopenije (Stečene, idiopatska, kao posledica autoantitela u toku drugih oboljenja, kao posledica senzibilizacije prema lekovima, autoimuna u novorođenčeta, izoimune), Von[worldcat.org]

Dalji simptomi