Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za West sindrom

Prikaži rezulate na: Română

 • Hronična imunska trombocitopenijska purpura

  Neurološki poremećaji: miastenija gravis, cerebralni edem usled tumora, inflamatorni, idiopatski, hronični poliradikuloneuritis, infantilni spazam (West-ov sindrom) /sindrom[lekovi.org]

 • Meigs sindrom

  -Christian nodularni negnojni recidivni panikulitis ; Wermer multipla endokrina adenomatoza tipa I ; Werner Wernerjev sindrom ; West infantilni spazmi ; Wilson (S. A.[termania.net] P.) sindrom ; Weber (F. P.)[termania.net] ; Waterhouse-Friderichsen Waterhouse-Friderichsenov sindrom ; Weber (F.[termania.net]

 • Plummer-Vinson sindrom

  -Christian nodularni negnojni recidivni panikulitis ; Wermer multipla endokrina adenomatoza tipa I ; Werner Wernerjev sindrom ; West infantilni spazmi ; Wilson (S. A.[termania.net] P.) sindrom ; Weber (F. P.)[termania.net] ; Waterhouse-Friderichsen Waterhouse-Friderichsenov sindrom ; Weber (F.[termania.net]

 • Nelsonov sindrom

  -Christian nodularni negnojni recidivni panikulitis ; Wermer multipla endokrina adenomatoza tipa I ; Werner Wernerjev sindrom ; West infantilni spazmi ; Wilson (S. A.[termania.net] P.) sindrom ; Weber (F. P.)[termania.net] ; Waterhouse-Friderichsen Waterhouse-Friderichsenov sindrom ; Weber (F.[termania.net]

Dalji simptomi